Ürünler

 •   SATIŞ TASARIMI
 •   Satışın Katmanlara Ayrılması
 •   Her Katmanın Alt Kırılımlara Bölünmesi
 •   Alt-Kırılımların İsteğe Göre Gruplanması
 •   ÜRETİM TASARIMI
 •   Yarı-Ürün Ayrımı
 •   Safha Maliyeti
 •   Alternatif Rota
 •   Alternatif Reçete
 •   TEDARİK TASARIMI
 •   Tedarikçilerin Ayırılıştırılması
 •   Tedarik Kanalları Sayısı
 •   Tedarikçilerin Tercihe Göre Sıralanması
 •   GİDER TASARIMI
 •   Gider Bazı
 •   Gider Hesaplaması
 •   Gider Kaydı
 •    KREDİ TASARIMI
 •   Faiz+Anapara Tahakkuk
 •   Faiz+Anapara Ödemesi
 •    SABİT KIYMET TASARIMI
 •   Yatırım Harcamasının Aktifleştirilmesi
 •   Amortisman Hesaplaması
 • Tek Kırılım
 • Tek Grup
 • Tek Rota
 • Tek Reçete
 • Yurtiçi + Yurtdışı
 • Gider Hesapları
 • Direkt Aylık Tutar
 • Manuel
 • Manuel
 • Manuel
 • Manuel
 • Manuel
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Gider Hesapları
 • Formüllerle
 • Otomatik
 • Otomatik
 • Otomatik
 • Otomatik
 • Otomatik
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Gider Hesapları
 • Formüllerle
 • Otomatik
 • Otomatik
 • Otomatik
 • Otomatik
 • Otomatik
 •   İNSAN KAYNAKLARI TASARIMI
 •   Kişi Bazında Personel Hareketleri
 •   Kişi Bazında Gruplama
 •   Kişi Bazında Ücret Dışı Hakedişler
 •   Kişi Bazında Gider Hesaplaması
 •   İhbar+Kıdem Hesaplaması
 •   Netten Brüte Hesaplama
 •   Dövizli Ücret Ödeme
 •   İşveren Payı Hesaplaması
 •   İşgören Resmi Kesintiler Hesaplaması
 •   Toplu Sözleşme Ayrımı
 •   SGK Mevzuatı Uygulaması
 •   UFRS Uyumlu Hesaplama
 •   MALİYET TASARIMI
 •   Safha Maliyeti
 •   Alternatif Rota Maliyeti
 •   Alternatif Reçete Maliyeti
 •   Satış Katmanları Kırılım/Grup Maliyeti
 •   Anahtarlara Göre Gider Dağıtımı
 •   Sabit-Değişken Gider Ayrımı
 •   BİLANÇO TASARIMI
 •   TDHP nına Göre TL veya Döviz Bazlı
 •   Özel Hesap Planına ve Formata Göre
 •   NAKİT TABLOSU TASARIMI
 •   Varsayılan Formata Göre TL / Döviz
 •   Özelleştirilmiş Formata Göre TL / Döviz
 •   BÜTÇE KONTROL TASARIMI
 •   Bütçe ile Gerçekleşen Farkı (Sapma)
 •   Sapma Kökenli Bütçe Kontrolü
 • HESAP BAZINDA
 • Hesap Bazında
 • Manuel
 • Manuel
 • Manuel
 • Hesap Bazında
 • KİŞİ BAZINDA
 • Sınırsız
 • Kişi Bazında
 • Otomatik
 • Otomatik
 • Otomatik
 • Kişiye Özel
 • KİŞİ BAZINDA
 • Sınırsız
 • Kişi Bazında
 • Otomatik
 • Otomatik
 • Otomatik
 • Kişiye Özel
 •   OTOMATİK BÜTÇE TASARIMI
 •   Geçmiş Satış Verilerine Göre
 •   Gerçekleşen Parametrelere Göre
 •   OTOMATİK PLANLAMA TASARIMI
 •   Uzun Vadeli Plan Tasarımı
 •   Yatırım Fizibilitesi Tasarımı
 •   Şirket Değerleme Tasarımı
 •   KONSOLİDASYON TASARIMI
 •   Grup İçi Borç/Alacakların Sıfırlanması
 •   Grup İçi Gelir/Giderlerin Sıfırlanması
 •   Maliyetlerin Yeniden Hesaplanması
 •   Konsolidasyon Tasarımı
 •   UYUMLU BÜTÇE TASARIMI
 •   VUK Uyumlu Bütçe Tasarımı (Varsayılan)
 •   UFRS Uyumlu Bütçe Tasarımı
 •   USGAAP Uyumlu Bütçe Tasarımı
 •   SİMÜLASYON TASARIMI
 •   Stratejik Yol Haritaları Tasarlama
 •   Duyarlık Analizi Tasarlama
 •   Kara Geçiş (Başabaş Analizi) Tasarlama
 •   ESNEK BÜTÇE TASARIMI
 •   SATIŞ KARLILIK OPTİMİZASYONU
 •   Ürün-Müşteri Katkı Payına Göre
 •   Makina Saati Katkı Payına Göre
 •   Satış Katmanları Katkı Payına Göre
 •   SİPARİŞ DEĞERİ OPTİMİZASYONU
 •   Sipariş Reçetesi Maliyetine Göre Karlılık
 •   Sipariş Kabulu veya Reddi Ölçütü
 •   Siparişi Karlı Kılacak Yeni Koşullar
 •   DÖVİZ RİSKİ OPTİMİZASYONU
 •   Aylık Döviz Cinsi Akımına Göre
 •   Aylık Döviz Pozisyonu Riskine Göre
 •    STRATEJİK YOL HARİTASI
 •   Marjinal Nakit Akımı Hesaplama
 •   Nakit Akımının Net Bugünkü Değeri
 •   FİNANSAL RİSK OPTİMİZASYONU
 •   Finansal Rasyolara Göre Risk
 •   İşletme Kaldıracına Göre Risk
 •   Sürdürülebilir Karlılık Riski
 •   Sürdürülebilir Büyüme Riski
 •   VADE ETKİSİNDEN ARINDIRMA