Riskin Erken Saptanması Çözümleri

Baş döndürücü teknolojik yeniliklerin başı çektiği, siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin belirsizlik yarattığı bir dönemde şirketler nasıl ayakta kalır?

Belirsizliğin yok edilmesi mümkün olmadığına göre, belirsizlikten kaynaklanan risklere odaklanılmalıdır. Bu riskler şirketin  nakit akımlarını kurutarak ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, risklerin gelecekteki nakit akımları üzerindeki etkileri, riskler henüz gerçekleşmeden önce hesaplanmaktadır.

Gelecekte maruz kalınabilecek riskleri erken saptamak amacıyla, “kar” ve “para kazanma” kavramlarını ayrıştıran  “Dinamik Nakit Akımı Senaryoları” çözümü kullanılmaktadır.    Bu çözüm, gelecekte maruz kalınabilecek risklere karşı “bugün” verilebilecek her kararın önümüzdeki aylardaki “nakit etkisini “ ölçerek şu önemli risklere karşı yönetimi uyarmaktadır:

 1. Kar edildiği halde neden para kazanılamıyor?
 2. Yatırım harcamaları için kaynak var mı?
 3. Faaliyetlerden elde edilen nakit finansman ihtiyaçlarıın ne kadarına yetebilecek?
 4. Kredi taksitleri, faizler ve vergiler ek finansman olmadan ödenebilecek mi?
 5. Ortakların kar payları  ne zaman ödenebilir?
 6. Farklı para cinsinden olan aylık nakit giriş ve çıkışlarının yol açtığı “döviz pozisyonu riski”ne karşı ne önlem alınabilir?

“Dinamik Gelir Tablosu Senaryoları” çözümü ile

 1. Satış artışı ne zamana kadar sürdürülebilir?
 2. Maliyetler kontrol edilebilir seviyelerde mi?

“Dinamik Bilanço Senaryoları” çözümü ile

 1. İşletme sermayesi büyümeye yetecek mi?
 2. Dış kaynak kullanım limitine ne zaman varılacak?
 3. Özvarlık değeri korunabilecek mi?

sorularına  yanıt sunularak; maruz kalınabilecek olası riskler gün ışığına çıkartılır.

RefleksPro’nun bütün çözümleri, eşzamanlı, tam entegre ve kesintisiz senaryo simülasyon gücü içerir  ve gerçek zamanlı sonuç üretir.