Dengeleme Çözümleri

Bütçenin aylık kaynak ihtiyacı nedir?

İlk aşamada, o ay satılacak ve stoklanacak ürün miktarına göre ürün kodu bazında aylık üretim miktarı hesaplanır.

Reçete ve rota yardımıyla her ürün koduna göre üretimde kullanılacak hammadde/malzeme miktarına, ay sonu stoklanacak miktarı da eklenerek, stok kodu bazında aylık tedarik miktarı bulunur.

Son aşamada, aylık tedarik miktarı ile öngörülen tedarik fiyatı çarpılarak, stok kodu bazında kaynak ihtiyacının aylık tutarı hesaplanır.

Bu şekilde aylık kaynak ihtiyacı,  hem miktar hem de para cinslerine göre tutar olarak stok kodu bazında çözümlenir.

Mevcut kaynaklar bütçeye yetecek mi?

Önce üretim kapasitesi üst sınırı hesaplanır: Bir makinanın ayda 720 saatten fazla çalışamayacağı gerçeğinden hareketle, (24 saat /gün X 30 gün / ay), vardiya sayısı, tatil günleri, planlı ve plansız duruşlar  hesaba katılır.   Teorik üretim kapasitesi olan aylık 720 makina saati belli bir oranda düşürülerek pratik üretim kapasitesi saptanır.

Pratik kapasiteyi daha da düşüren,  tedarik süreleri, depo hacimleri,  taşıma araçlarının yük sınırları benzeri   işletme süreçlerinin diğer   kısıtları da dikkate alınarak  Satış-Üretim-Stok miktar dengesi yeniden hesaplanır.

Denge sorunu ortaya çıkarsa, miktar dengesinin zorunlu tutturulmasını sağlamak amacıyla, sorun çözülene kadar kullanıcının menüden çıkmasına izin verilmez.

Miktar dengesini sağlayacak farklı çözüm seçenekleri şunlardır:

  • Satış miktarı hedefleri değiştirilebilir.
  • Ürün reçeteleri yenilenebilir.
  • Alternatif üretim rotası kullanılabilir.
  • Rotaların önceliği değiştirilebilir.
  • Ay sonu stoklanacak miktar azaltılabilir.
  • Kapasite arttırıcı yatırım yapılabilir.
  • Fason üretim devreye alınabilir.
  • Stok fazlası ürünler, üretim açığı veren  aylara kaydırılabilir.
  • Fire azaltımı sağlanarak üretim artırılabilir.
  • Karma seçeneklerle çözüm aranabilir.

Geleceğe dönük miktar dengelemesi sayesinde, bütçe hedefleri ile kısıtlı kaynaklar arasında oalası tutarsızlıklar bugünden belirlenir ve iş işten geçmeden bugünden önlem alınması  amacıyla yönetime iletilir.

Bütçenin parasal dengesi ise, ancak ve ancak miktar dengesi tutturulduktan sonra hesaplanabilir.