Değerleme Çözümleri

Tüm değerleme çözümlerinde,  yatırım bankalarının benimsediği Net Bugünkü Değer (NPV) yöntemi kullanılır.

Aylık nakit giriş ve çıkışları arasındaki fark o ayın “net nakım akımı” olarak kabul edilir.  İlerki aylarda beklenen net nakit akımları belli bir faiz oranı ile iskonto ederek hesaplanan   bugüne indirgenmiş değer yöntemi başlıca şu alanlarda kullanılır:

 

  1. Bütçe veya plan senaryosu değerlemesi
  2. Yatırım projesi değerlemesiFizibilite
  3. Karar değerlemesi—Karar verilmeden ve karar verildikten sonra oluşan nakit akım farkları değerlemesi
  4. Senaryo seçeneklerinin değerlemesi:  Baz senaryo olarak belirlenen senaryodaki net akımları ile seçilen  senaryo arasındaki farkların değerlemesi
  5. Şirket değerlemesi:  Satın alınacak şirketin değerlemesi
  6. Sipariş değerlemesi:  Alınan siparişlerin katma değer hesaplaması

Ayrıca, bağımsız bir modül olarak çalışan “sipariş değerleme” çözümü ile yeni siparişler  “kabul” veya “ret” kararına  kadar  taşınır.  Bu çözümde en güncel satış ve malzeme fiyatlarını ve döviz kurlarını  kullanılır,  makina saati bazında yaratılacak  ürün katma değeri ve bu değerin ne zaman nakte dönüşeceğini hesaplanır.

Yeni sipariş yeterli katma değer yaratmaya elverişli değilse,  karşı teklifte,  hedeflenen katma değeri yaratacak koşullar önerilir.  Müşteriye verilecek tavizlerin etkisi önceden hesaplayabildiği  için  yetersiz katma değerli sipariş kabulleri  önlenir.