Author: refleks

5. Öngörücü Çözümleyiciler Nedir? Bir şeyin gelecekteki olasılığını hesaplayabilmek amacıyla cari verilerin, geçmiş verilerdeki örüntülere referanslama yöntemidir. Sonuçların yorumlanmasında yapay zeka kullanımı giderek artıyor. Kuruluşlar daha iyi planlama yapıyor. Eğilim: Geleceği ve olası sonuçları kestirebilecek önsezileri keşfetmek amacıyla geçmişe bakmak. Önemi: Pazarlama ve satış yöneticileri...

4. Gömülü Çözümleyiciler Nedir? Farklı uygulamalara özel çözümleyicilerin, yapılacak işin tasarımına göre tümleştirilmesidir. Kullanıcıların daha verimli ve akıllı çalışmalarını sağlamak amacıyla, günlük kullanılan SaaS ürünlerine tümleştirilmiş güçlü çözümlemeler eklenir. Eğilim: Rakiplerden farklı olmak amacıyla SaaS ürünlerinde benzersiz olmak. Önemi: “Bağlamsal, işleme konabilir ve kuralcı” nitelikteki gömülü çözümleyiciler, beş...

3. Veri Güdümlü Kültür Yaratılması Nedir? Veri güdümlü kültür yaratılması, veri madenciliği ve çözümleme deneyimi olmayan kullanıcıların, yardım almadan veriyi sorgulamaları, rapor almaları ve kendi başlarına sonuç çıkarmalarıdır. Verinin demokratikleştirilmesi de budur. Eğilim: Veri, stratejik bir malvarlığı olarak kullanılıyor. Bütün işler ve projelerde...

2. İş Zekasında İşbirliği ve Yardımlaşma Nedir? Veriye dayalı karar vermeyi iyileştirmek amacıyla iş zekası platformlarını iş birliği araçları ile kaynaştırmaktır. Sorun çözmeye, yapıcı iletişime ve beyin fırtınası gibi yöntemlere odaklanır. Kararların daha hızlı verilmesini kolaylaştırır. Bir işin gereksiz tekrarındaki zaman kaybını azaltır. Bilgi ve...

2018'in en belirgin iş zekası eğilimlerini 6 başlık halinde paylaşıyoruz. Her başlık ayrı bir yazının konusu olacak. Veri çözümleme araçları her geçen gün akıllanıyor ve daha kullanışlı hale geliyor. Görülen en belirgin eğilimler şunlar: 1. Zenginleştirilmiş Çözümleyici: 2. İş Zekasında İşbirliği ve Yardımlaşma 3. Veri Güdümlü Kültür Yaratılması 4. Gömülü Çözümleyiciler 5. Öngörücü...

BÜTÇE PLANLAMA VE KONSOLİDASYON UYGULAMASI TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ Bütçe Planlama ve Konsolidasyon ile ilgili talepler bu bölümde belirtilmektedir. ERP içerisindeki Bütçe Yönetimi veya Bütçe Kontrolü modüllerinin ötesinde, Bütçe Planlama için özel olarak geliştirilmiş ayrı bir uygulama talep edilmektedir. Kavramsal Tasarım Süreci Kurumumuzun bütçe planlama süreçlerinin analiz edilerek...

Aylık nakit akımının olmadığı yerde EBITDA ya “Abdurrahman Çelebi” derler. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) veya Türkçesi VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kar ) esasına göre şirket değerlemesi yapanlar  büyük bir pişkinlikle ahkam kesiyor:  Sektörünüzde benzer şirketlerin değeri  EBITDA nızın  şu kadar katı...

ERP den sonra hayat var mı? Geleneksel muhasebe yazılımlarından canı yananlar yelkenleri suya indirip ERP trenine binmek üzere bilet kuyruğunda yerlerini alıyor. Trene binmeye ikna olanların aklında  ERP satıcılarının ağızlarından bal akan sunum konuşmaları ve ekrana yansıyan albenili grafik ve şekillerin izdüşümleri hala canlı. ERP nin  faydaları...

Ezberi kim bozacak? Herkes  satış ve kar üzerine ahkam keserken  kimse para kazanmaktan söz etmiyorsa birinin acilen bu ezberi bozması gerekiyor. Vergi beyannamesi odaklı muhasebe geleneğimizin içimize sızarak kılcal damarlarımızda dolaştığı bir ortamda , kafamızı işgal eden bir ezberle işlerimizi yönetmeye çalışıyoruz..  Yıllardır bilinç altımıza her vesile...

Çindeki dilenciler elden  para almak yerine, sadakaların cep telefonlarından gösterdikleri QR kodlarına yatırılmasını istiyormuş :)  http://www.cnnturk.com/yasam/qr-kodla-dileniyorlar?page=1 Teknolojinin nimetlerine  dilenciler de kucak açmaya başladıysa, şirketlerimizin teknolojiye daha da hızlı uyum sağlamaları gerekmez mi? Haberlere bakılırsa Endüstri 4.0, Dijitalleşme, Big Data, İş Zekası vb. rüzgarları çoktan esmeye başladı....