İŞ ZEKASI(BI): BELİRGİN EĞİLİMLER – 1

İŞ ZEKASI(BI): BELİRGİN EĞİLİMLER – 1

2018’in en belirgin iş zekası eğilimlerini 6 başlık halinde paylaşıyoruz. Her başlık ayrı bir yazının konusu olacak.

Veri çözümleme araçları her geçen gün akıllanıyor ve daha kullanışlı hale geliyor. Görülen en belirgin eğilimler şunlar:

1. Zenginleştirilmiş Çözümleyici:
2. İş Zekasında İşbirliği ve Yardımlaşma
3. Veri Güdümlü Kültür Yaratılması
4. Gömülü Çözümleyiciler
5. Öngörücü Çözümleyiciler
6. Bulut Konumlu İş Zekası

1. Zenginleştirilmiş Çözümleyici:

Nedir?

İş zekasını ve veri çözümlerini genişletip güçlendirmek için kullanılan bir dizi yaklaşımlardır.
Verileri otomatik olarak hazırlamak, önsezileri ortaya çıkarıp paylaşmak amacıyla, yapay öğrenim, iş zekası ve doğal dil türetimlerinden yararlanır. Daha da önemlisi, kullanıcıların ve verilerle uğraşmayan diğer bilim insanlarının bu çözümlere erişmesine izin verir.

Eğilim :

Verilerin daha doğal yolllarla işlenmesi ve alışık olduğumuz ortamların çözümlenmesi için yeni teknolojiler kullanılıyor.

Önemi:

Gartner’a göre bu eğilim veri çözümlenmesinde “ikinci yıkım dalgası” na dönüşecek ve 2020 ye kadar baskın bir itici güç haline evrilecek.

Yararı:

Kuruluşun çözümleme kapasitesini veri bilimcilerinin dışına taşır. Bu nedenle, kök-neden çözümlemesi, öngörücü ve kuralcı çözümleme başarımlarını, münhasıran veri bilimcilerinin başarımına bağlı olmaktan kurtarır.
Zenginleştirilmiş çözümleme, daha fazla kişiye daha hızlı ve kaliteli önsezi olanağı tanıyacağı için devasa boyutlara ulaşacak. İş zekası platformunda çalışanlar zamanlarını, veriden önsezi süzmek yerine, önseziye dayalı iş çıkarmak için kullanacak. Küçük şirketler, veri bilimci kadrolarına ihtiyaç duymadan dünya kalitesinde iş zekasına erişebilecek.