İŞ ZEKASI(BI): BELİRGİN EĞİLİMLER – 5

İŞ ZEKASI(BI): BELİRGİN EĞİLİMLER – 5

5. Öngörücü Çözümleyiciler

Nedir?

Bir şeyin gelecekteki olasılığını hesaplayabilmek amacıyla cari verilerin, geçmiş verilerdeki örüntülere referanslama yöntemidir.
Sonuçların yorumlanmasında yapay zeka kullanımı giderek artıyor. Kuruluşlar daha iyi planlama yapıyor.

Eğilim:

Geleceği ve olası sonuçları kestirebilecek önsezileri keşfetmek amacıyla geçmişe bakmak.

Önemi:

Pazarlama ve satış yöneticileri öngörücü çözümleyicileri, önemli, çok önemli veya başarı için kritik olarak yorumluyor. Araştırma kuruluşları raporlama, görüntü tabloları, ileri görselleştirme, öz yeterlilik, veri ambarı ve veri keşfini takiben öngörücü çözümleyicileri, iş zekası ana teknolojileri arasında 7. sıraya yerleştiriyor.

Faydası:

Geçmiş davranışlara bakarak satınalma kararlarının analizi yoluyla e-ticaret sitelerinde kişiye özel ürün önermek.

Hackerların hangi zayıf noktalara saldırcağını öngörerek siber suçlarla mücadele etmek.

Farklı zamanlarda farklı ürünler için isabetli talep tahmini yaparak, kaynak planlamasına ve stok yönetimine yardım etmek.

Şüpheli faaliyetleri tanımlamak amacıyla geçmişteki alım davranışları kullanarak yolsuzlukları ortaya çıkarmak.

Öngörücü analizler her şeyin çaresi değildir. Önce sonuçlara odaklanarak hangi sorunlara çözüm arandığı belirlenir. Belirlenen çözüm hedefine uygun olan öngörücü çözümleyiciler seçilir. Öngörücü çözümleyicilere göre hedef belirlenmez.