İŞ ZEKASI(BI): BELİRGİN EĞİLİMLER – 3

İŞ ZEKASI(BI): BELİRGİN EĞİLİMLER – 3

3. Veri Güdümlü Kültür Yaratılması

Nedir?

Veri güdümlü kültür yaratılması, veri madenciliği ve çözümleme deneyimi olmayan kullanıcıların, yardım almadan veriyi sorgulamaları, rapor almaları ve kendi başlarına sonuç çıkarmalarıdır. Verinin demokratikleştirilmesi de budur.

Eğilim:

Veri, stratejik bir malvarlığı olarak kullanılıyor. Bütün işler ve projelerde veriye bağlı karar veriliyor.

Önemi:

Bu çok güncel bir konu, ancak sonuç almak oldukça zor.

Faydası:

Kullanıcılar, rapor ve önsezilerini kendilerinin üretebileceği bir ortama kavuşursa çözüm daha hızlı üretilir. BT her isteğe yanıt verme baskısından kurtulur ve zamanını daha büyük projelere ayırır. Daha da önemlisi, çalışanlara bulgu ve duruma göre iş yapma cesareti gelir. Sorumluluk teşvik edilir, karar verme kalitesi iyileşir.

Daha da ilerisi, önemli çözümlemelerin web tabanlı veya tarayıcı görüntülü olması, müşteriler, ortaklar ve paydaşlar olsun, kuruluşun içindeki ve dışındaki birçok kişiye önsezi şansı verir. Web tabanlı ileri iş zekası araçları, görüntü tablolarına ve ham verilere doğrudan erişim olanağı vererek sorgulama ve çözüm yolunu açar. İnsanlar önemli sorunlara kendi kendilerine çözüm bulur.