İŞ ZEKASI(BI): BELİRGİN EĞİLİMLER – 2

İŞ ZEKASI(BI): BELİRGİN EĞİLİMLER – 2

2. İş Zekasında İşbirliği ve Yardımlaşma

Nedir?

Veriye dayalı karar vermeyi iyileştirmek amacıyla iş zekası platformlarını iş birliği araçları ile kaynaştırmaktır. Sorun çözmeye, yapıcı iletişime ve beyin fırtınası gibi yöntemlere odaklanır.
Kararların daha hızlı verilmesini kolaylaştırır. Bir işin gereksiz tekrarındaki zaman kaybını azaltır. Bilgi ve fikirlerin daha kolay paylaşımını sağlar. İş zekasında işbirlikçi yaklaşım kuruluşun bütün raporlama ve çözümleme platformlarına uygulanabilir.

Eğilim:

Verinin demokratikleştirilmesi ve kendine yeterli otomatik çözümlemeler yaygınlaştıkça, BT ile diğer departmanlar arasındaki iş birliği artıyor.

Önemi:

Bulut teknolojisi veri paylaşımını ve erişimi kolaylaştırdıkça, iş zekası çözümlerinde işbirliği ve yardımlaşma konusu öne çıkacak.
Önümüzdeki yıllarda, iş zekası platformlarının evrilmesine bağlı olarak, işbirliğini benimseyen kuruluşlar kendilerine fayda sağlayacak.
Kullanıcılarına hazırlanmış iç ve dış verilere erişim tanıyan kuruluşlar, çözümleme araçlarına yatırım yapmayanlara göre, 2020 de bu araçlardan iki kat daha fazla değer elde edecek.

Yararı:

Kimin hangi işle uğraştığını gösterir. Karmaşık bir sorunu çözmek ve sorun hakkında birden fazla görüş almak amacıyla, kuruluşun bütün bilgi ve yeteneklerini kullanabilmek yarar sağlar.
Önsezileri ve projeleri paylaşmak saydamlığı teşvik eder. BT ile diğer çalışanları bir araya getirerek herkesi aynı hedefe yöneltir..