Aylık Nakit Akımının Olmadığı Yerde EBITDA ya “Abdurrahman Çelebi” Derler.

Aylık Nakit Akımının Olmadığı Yerde EBITDA ya “Abdurrahman Çelebi” Derler.

Aylık nakit akımının olmadığı yerde EBITDA ya “Abdurrahman Çelebi” derler.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) veya Türkçesi VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kar ) esasına göre şirket değerlemesi yapanlar  büyük bir pişkinlikle ahkam kesiyor:  Sektörünüzde benzer şirketlerin değeri  EBITDA nızın  şu kadar katı diye.  Değerleme “EBITDA çarpanı” olan tek bir rakama indirgendiği için de tüm müzakereler  bu çarpan etrafında dönüyor.

Aklımız yatmayıp sorgulamaya başladığımızda ise yanıtları hazır:  Efendim dünyanın en saygın ve büyük danışmanlık firmaları da EBITDA ile  değerleme yapıyor.

Evet doğru.  Bir EBITDA dadır gidiyor.  Nedeni şu:  EBITDA hesabı yapmak çok kolay:  Şirketin geçmiş bilanço ve gelir tablolarından faizi, vergileri, amortismanı, ve karı hiç zorlanmadan bulur hesaplarsınız.  Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki benzer şirketlerin EBITDA larını inceler, şirketin son beş yıllık EBITDA ortalaması gözeterek değerlemeye esas olacak EBITDA yı ortaya koyarsınız.

İyi hoş da bize her vesile ile öğretilen değerleme kavramına ne oldu?  Neden bu danışmanlar “bir varlığın değeri, o varlıktan ilerde elde edilmesi beklenen nakit akımlarının bugünkü değeridir” diye konuşmuyor?  Değerlemenin aslı ve esasının nakit akımlarına dayandığı öğretisi patronlardan neden sır gibi saklanıyor?

Yanıtı çok basit: Gelecek ayların nakit akımları ele alabilmek  “para kazanmaya” odaklanmayı gerektiriyor.  İlerde doğacak nakit akımlarını hesaplamak için nakit giriş ve çıkışlarının önce, doğdukları anda FAALİYET NAKTİ-YATIRIM NAKTİ ve FİNANSMAN NAKTİ olarak ayrıştırılması gerekiyor.  Sonra, ayrıştırmalar altında her gelir, gider ve bilanço kaleminin ait oldukları aylara yerleştirilmesi icap ediyor. Daha sonra şirketin nakit fazlası ve açığı verdiği aylar irdelenerek, şirketin nakit açığına dayanıp dayanamayacağı sınanıyor.

Sınama olumlu sonuç verirse son adım olarak da, seçilen nakit akım kalemi öngörülen bir iskonto oranı ile indirgenerek ilerki aylardaki nakit akımlarının NET BUGÜNKÜ DEĞER’i hesaplanıyor. Geleceğin nakit akımlarının bugünkü değeri, dünya standartlarında kabul gören en doğru değerleme yöntemi. (Aswath Demodoran: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/equity.html)

ReflexPro, EBITDA’nın baş edemediği nakit akımılarının  çok daha ilerisini ve doğrusunu hesaplayabiliyor.  Üstelik EBITDA’nın ortaya koyduğu tek şirket değerine karşılık, farklı varsayım senaryoları altında yönetime çoklu şirket değerleri sunarak ve bu değerleri paranın zaman değerine bağlayarak.

ReflexPro’nun var olduğu  yerde kimse artık EBITDA’ya Abdurrahman Çelebi diyemiyor.