ERP den sonra hayat var mı?

ERP den sonra hayat var mı?

ERP den sonra hayat var mı?

Geleneksel muhasebe yazılımlarından canı yananlar yelkenleri suya indirip ERP trenine binmek üzere bilet kuyruğunda yerlerini alıyor. Trene binmeye ikna olanların aklında  ERP satıcılarının ağızlarından bal akan sunum konuşmaları ve ekrana yansıyan albenili grafik ve şekillerin izdüşümleri hala canlı.

ERP nin  faydaları saymakla bitmiyor.  ERP kullanıp da bundan somut yarar sağlamayan şirket yok gibi. Her şirket kendi eğilim ve imkanına göre bir ERP yazılımı edinip geçmişin muhasebe kaynaklı sorunlarına çözüm arıyor.

Ancak bu olumlu yönelimin yanı sıra, en uygun  ERP nin kendilerinde  olduğunu göstermeye çalışan ERP satıcıları, farkında olmadan şöyle bir beklenti körüklüyorlar:  Her derde deva ERP gelecek, bütün dertler bitecek…

ERP nin kurulum aşamasındaki bahar ayları sona erdiğinde,  ERP nin her derde deva olmadığı,  sadece farklı birimlerin değişik muhasebe işlemlerini tek veri tabanı içinde bütünleştirip raporladığı  gerçeği ortaya çıkıyor.  ERP gelecek dertler bitecek beklentisiyle  beslenenler,  ERP nin sadece geçmişte olup bitenleri hesaba alıp geleceğin tasarlanması karşısında sessiz kaldığı bilincine varınca hayal kırıklığına uğruyorlar.

Şirketin geçmişi ERP de ayrıntılı olarak kendini bulurken,  şirketin geleceğini ERP kalıplarında senaryo simülsyonları ile hesaba dökmek isteyen yöneticiler haklı olarak soruyorlar:  ERP den sonra  hayat var mı?

ERP sonrası hayat yoktur diyen yöneticiler ReflexPro ile henüz tanışmamış olanlar.

Sizce ERP den sonra  hayat var mı?