Temmuz 2017

Aylık nakit akımının olmadığı yerde EBITDA ya “Abdurrahman Çelebi” derler. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) veya Türkçesi VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kar ) esasına göre şirket değerlemesi yapanlar  büyük bir pişkinlikle ahkam kesiyor:  Sektörünüzde benzer şirketlerin değeri  EBITDA nızın  şu kadar katı...

ERP den sonra hayat var mı? Geleneksel muhasebe yazılımlarından canı yananlar yelkenleri suya indirip ERP trenine binmek üzere bilet kuyruğunda yerlerini alıyor. Trene binmeye ikna olanların aklında  ERP satıcılarının ağızlarından bal akan sunum konuşmaları ve ekrana yansıyan albenili grafik ve şekillerin izdüşümleri hala canlı. ERP nin  faydaları...

Ezberi kim bozacak? Herkes  satış ve kar üzerine ahkam keserken  kimse para kazanmaktan söz etmiyorsa birinin acilen bu ezberi bozması gerekiyor. Vergi beyannamesi odaklı muhasebe geleneğimizin içimize sızarak kılcal damarlarımızda dolaştığı bir ortamda , kafamızı işgal eden bir ezberle işlerimizi yönetmeye çalışıyoruz..  Yıllardır bilinç altımıza her vesile...

Çindeki dilenciler elden  para almak yerine, sadakaların cep telefonlarından gösterdikleri QR kodlarına yatırılmasını istiyormuş :)  http://www.cnnturk.com/yasam/qr-kodla-dileniyorlar?page=1 Teknolojinin nimetlerine  dilenciler de kucak açmaya başladıysa, şirketlerimizin teknolojiye daha da hızlı uyum sağlamaları gerekmez mi? Haberlere bakılırsa Endüstri 4.0, Dijitalleşme, Big Data, İş Zekası vb. rüzgarları çoktan esmeye başladı....