Bütçe Bilançosu = Muhasebe Mizanı

Bütçe Bilançosu = Muhasebe Mizanı

Muhasebe yazılımları kullanılmaya başlandığından beri muhasebeciler artık mizan tutturmakla uğraşmıyorlar. Bunun nedeni yazılımın kendi içinde her türlü hatayı önleyen kontrolların daha muhasebe fişleri düzenlenirken devreye girerek ilerde oluşacak borç kayıtları ile alacak kayıtları arasındaki eşitsizliklere anında engel olması. Hal böyle olunca da tek tuşa basarak “mizan tutturulması” artık çocuk oyuncağı.

Diğer taraftan aynı muhasebeciler bütçe yaparken, daha doğrusu diğer departmanların verdiği excel tablolarını bir araya getirip “bütçeyi bağlarken”,  neden “bütçe dengesi” ni göz ardı ediyorlar?  Bütçelenen satışların gerçekleşmesi için ne kadar para kullanılacağını ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan  karşılanacağını niçin gündeme getirmiyorlar?

Getirmiyorlar, daha doğrusu getiremiyorlar çünkü ellerinde bütçe dengesini muhasebe mizanı tutturur gibi otomatik olarak hesaplayacak bir araç yok.  Onlar da biliyor bilançodaki stok maliyetleri ile satılan mal maliyeti ilşkisini ve gelir gider farkı olarak elde edilen kar rakamının bilançoda görülen kar rakamına eşit olması gerektiğini.  Onlar da biliyor bu hesapların yapılabilmesi için önce miktar hareketlerinin “devreden+giriş- çıkış=kalan” aritmetiğine uygun olarak hesaplanması gerektiğini.

Ancak diğer taraftan, binlerce stok kodunu  hammadde, yarı ürün ve ürünlere ayrıştırılmış şekilde miktar olarak dengelemek ve sonra bunları değerlemek için excelin yetersiz kaldığını, onlar da kabul ediyor.  Zaten onlardan bütçenin miktar dengesinin tutarlı olup olmadığını pek soran da yok.  Onlara sürekli sorulan şu:  Ne kadar kar edeceğiz?  Kar rakamı ortaya çıkıp bütçe yönetim kurulunca onaylandıktan sonra herkes rahatlıyor.

Bu noktadan sonra finansçılar  devreye giriyor nakit dengesini kurmak ve her gün bu dengeyi korumak amacıyla.  Finansçılar gün be gün yaşıyorlar hedeflenen satışları gerçekleştirmek amacıyla her gün ne kadar kaynak bulunması gerektiğini.

Halbuki gelir-gider-kaynak ve kullanım dengesinin eşzamanlı olarak hesaplanması gerekiyor.  Her ay satış tahsilatlarınden gelen naktin tüm ödemelere yetecek şekilde yönetilmesi gerekiyor.   İşte ReflexPro her türlü hesabı  otomatik olarak yapıyor ve bütçeyi dengeliyor.  Bu dengeyi de “bütçe bilançosu”nda açık ve seçik olarak yöneticilere sunuyor.

ReflexPro ile “bütçe mizanı”nı  aynen muhasebe mizanı gibi  hesaplandığı için  bütçe tutarlılığı ve doğruluğu da otomatik olarak kendiliğinden sağlanıyor.  Bu nedenle “bütçe bilançosu” bütçe sisteminin olmazsa olmazlarından.  Bilançosu olmayan bir “bütçe” bütçe sayılamaz ve hiç bir yönetim kararına dayanak olamaz.

Bu noktadan sonra bütçenin verimlilik ve etkinlik ölçümlerine göre değerlendirilmesi başlıyor.