“Tahmini Bütçe” ifadesi yanlıştır. Doğrusu “Bütçe Tahmini” dir.

“Tahmini Bütçe” ifadesi yanlıştır. Doğrusu “Bütçe Tahmini” dir.

Bütçe’nin “Galat-ı Meşhur” ları:  Doğru bilinen yanlışlar

Başta gelen doğru bilinen yanlış “Tahmini Bütçe” ifadesidir.  Bütçe hedeftir.  Hedef kesindir.  Hedefin tahminisi olmaz. Hedefin ne olacağı kesinleşmediyse  zaten bütçeden de söz etmek mümkün değildir.

Ancak “Tahmini Bütçe” ifadesini hem kamudan hem özel sektörden hem de STK lardan çok sık duyduğumuz için ortada bir kavram kargaşası olduğunu da kabul etmeliyiz.

Kargaşa,bütçe sürecinde yaşananlardan kaynaklanıyor:  Bütçeyi yapmak, yani çalışanlara hedef koymak için, ön çalışma olarak  bazı tahminler yapılıyor.  Bu tahminleri,  geçmişe bakıp  “olsa olsa bu olur” diyerek yapan da var, gelişmiş ileri istatistik yöntemlerini bilgisyarda kullanarak  yapanlar da.  Her ne şekilde yapılırsa yapılsın tahminden şu amaçlanıyor:  gelecekteki şirket olgularını  bugünden makul rakamlarla ortaya koyarak hedefleri sağlam bir zemine oturtmak.

Tahmin sonuçlarının nerede ve nasıl kullanılacağı  ise yönetimin kararına kalmış.  Yönetim, tahmin sonuçlarını isterse aynen, isterse yükselterek, isterse düşürerek bütçede kullanabilir.  Nasıl kullanırsa kullansın  işin özü, bütçenin gerçekleştirilmesi için her türkü imkan ve kabiliyetin seferber edilmesine dayanıyor.  Herkesin beklentisi bütçenin tam olarak veya olabilecek en az sapmayla  tutturulması.

Bütçe yürürlüğe konduktan sonra her ay,  bütçe ile gerçekleşme karşılaştırılıyor,   sapmalar yorumlanıp  “bütçe isabeti” ölçülüyor.   Belli bir süre sonra bu ölçümlemelerin  ışığında yönetim, bütçenin yıl sonuna kadar  ne kadarının tutturulacağını sorguluyor ve çalışanlardan “Bütçe Tahmini” istiyor. 

Gelinen noktaya kadar olan gerçekleşmelerin yanına,  yıl sonuna kadar geçerli  bütçeyi  yerleştirerek, (Gerçekleşme + Bütçe = Yılsonu Bütçe Tahmini)  “Bütçe Tahmini” yapılıyor.  Bu şekilde her ay tekrarlanan  “Bütçe Tahmini” her ay güncelleniyor.  Yıl sonuna yaklaştıkça, örneğin,  sapmalar telafi edilemeyecek büyüklüklere dayanırsa, daha yıl sonu gelmeden  bütçenin tutturulamayacağı  anlaşılıyor.

Görüldüğü gibi “Bütçe Tahmini”  ile “Tahmini Bütçe” birbirinden tamamen ayrı iki farklı kavram.  “Tahmini Bütçe” ifadesi ne kadar yanlış ise “Bütçe Tahmini” o kadar doğru bir ifade.

Bütçe konulu iletişimlerimizde  “Tahmini Bütçe” yanlışından kaçınmaya  özen gösterelim.

Etiketler:
,