ReflexPro: UFRS-TMS-SPK-VUK ve IFRS uyumu

ReflexPro: UFRS-TMS-SPK-VUK ve IFRS uyumu

UFRS MUHASEBE STANDARDI                REFLEXPRO’NUN UYUM DERECESİ

UFRS 1:MALİ TABLOLARIN SUNULMASI:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 2:  STOKLAR:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.  Ağırlı Ortalama Maliyet esasına göre safha maliyetine göre, hammadde, yarı-ürün ve ürünlerin tüm satın alma, dönüştürme, ve katlanılan değer maliyetlerini içerir. Tüm stok maliyetlerini döviz cinsi ve enflasyon endeksi cinsinden bağımsız olarak oluşturur

UFRS 7:  NAKİT AKIM TABLOSU :  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.  “İşletme Faaliyetleri”, “Yatırım Faaliyetleri” ve “Finansman Faaliyetleri”   ile ilgili nakit akımlarını ayrıştırır.

UFRS 8:  NET DÖNEM KARI/ZARARI MUHASEBE POLİTİKALARINDAKİ TEMEL HATA VE DEĞİŞİKLİKLER :  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 10:  BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur

UFRS 11:  İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ:  İnşaat yükleniciliği yapan kuruşlarla ilgilidir.

UFRS 12:  GELİR VERGİLERİ:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 14:  BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 15:  FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN ETKİLERİNİ YANSITAN BİLGİLER:  Uygulanması zorunlu değildir.  Tüm işlemler endekslenebildiği için  sonuçlar da endekslenmiş olarak elde edilmektedir.

UFRS 16:  MADDİ DURAN VARLIKLAR:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.  “TL esaslı” ve “döviz esaslı” olmak üzere eşzamanlı kayıt tutmaktadır.  Bu nedenle TL üzerinde yeniden değerleme yaparak amortismanları seçilen rejime göre TL olarak hesaplamakta, UFRS 21 e göre varlıkların maliyetini dövize çevirerek, “faydalı ömür” ilkesine göre de amortismanları doğrudan döviz olarak hesaplamaktadır. Enflasyon endeksi de paralel şekilde uygulanmaktadır.

UFRS 17:  KİRALAMA KONTRATLARI:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 18:  GELİRLER:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 19:  ÇALIŞAN HAKLARI:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 20:  TEŞVİKLERİN MUHASEBEŞTİRİLMESİ, DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI: Kullanıcı tercih ederse  uyumlu olur. Vergi hesabında teşvikleri dikkate almaktadır.

UFRS 21 DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN AÇIKLANMASI:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.  Eşzamanlı yerel para(local currency), işlem parası (transaction currency) ve raporlama parası (reporting currency) ayırımı yaparak, eşzamanlı olarak farklı işlem paralarını, işlem tipi bazında ve yevmiye kaydı olarak yerel paraya çevirmekte, eşzamanlı olarak da yerel parayı  yine aynı işlem tipi bazında yevmiye kaydı olarak raporlama parasına çevirmektedir.  Yevmiye kayıtları yaratılmış olduğu için, mali raporlar doğrudan istenilen döviz cinsinden oluşmaktadır. Bu nedenle mali  tablolardan doğrudan dövize çevrim yapılmamaktadır.  Dönüştürme sonucunda ortaya çıkan “kur farkları” ise kar veya zarar yazılmakta ve istenilen şekilde gruplanmaktadır.

UFRS 22: TİCARİ BİRLEŞİMLER:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 24 İLGİLİ KURULUŞ İŞLEMLERİNİN AÇIKLANMASI:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 27 KONSOLİDE MALİ TABLOLAR :  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 28:  İŞTİRAKLER, MALİ YATIRIMLAR:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.  Belirlenen enflasyon endeksine göre tüm mali tablo ve raporları işlem türüne göre enflasyon endeksi cinsinden göstermektedir.  Kullanıcı istediği ayın endeksini 1.00 yaparak geleceğe ait tüm mali raporları seçtiği ayın parasal değerini  (1.00) cinsinden görebilmektedir. Alacak ve borçların reeskont edilerek “bugünkü değerden” gösterilme seçeneği bu standarda eklenebilir.

UFRS 30:  BANKALARIN VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLARIN FİNANSAL RAPOR AÇIKLAMALARI:  Bankalar ve finansal kuruluşlarla ilgilidir.

UFRS 31:  ORTAK GİRİŞİMLERDE KATILIM PAYLARININ AÇIKLANMASI:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 32:  FİNANSAL ARAÇLARIN AÇIKLAMALARI VE SUNUMLARI:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 33:  HİSSE BAŞINA KAR:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 34:  ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 35:  DURDURULAN FAALİYETLER:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 36 VARLIKLARDA DEĞER  DÜŞÜKLÜĞÜ:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 37:  KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE VARLIKLAR:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 38:  MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 39:  FİNANSAL ARAÇLARIN TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMÜ:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 40:  YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER:  Kullanıcı tercih ederse uyumlu olur.

UFRS 41:  TARIM:  Tarımsal işletmelerle ilgilidir.

Etiketler:
,