ERP ile Proje Yönetim Yazılımları nasıl bağdaştırılır?

ERP ile Proje Yönetim Yazılımları nasıl bağdaştırılır?

ENKA’da yurt içindeki ve dışındaki şantiyelerin muhasebesi, finansmanı ve denetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. Ana ilke ve hakim felsefe şuydu: Olabildiğince hızlı hakediş yaratmak ve işi zamanından önce bitirmek. “Şantiye durmaz” sloganı ile özetlenebilecek bu felsefe, çok sağlam bir maliyet ve finansman mantığına dayanır, şöyle ki:

 1. Taahhüt işinde önce satarsınız, sonra üretirsiniz. Bunu da müşterinin parası ile yaparsınız.
 2. Sanayi de olduğu gibi “stok yapıp” yani bir anlamda, üretimde geçen zamanı “depolayıp”, ilerki satışları stoktan karşılayamazsınız. Şantiyede boşa geçen zaman geri gelmez ve biriktirilemez bu nedenle her saat üretim yapmak zorundasınız.
 3. Şantiyede işi zamanında bitiremezseniz bir noktadan sonra kayıp zamanı telafi edemezsiniz,teslimat gecikir, cezaya girer, hatta batarsınız. (Teknik terimle Primavera ve Microsoft Project gibi programlardaki “kritik yörünge” hesapları)
 4. Sanayi üretimindeki “yarı ürün”, reçete değişmezse sürekli kendini tekrarlayan bir olgudur. İnşaatta ise bu “yarı ürün” kendini tekrarlamaz, tam aksine her ay yeni bir reçete ile üretilir. (Her ayın hakedişi diğerinden bütünüyle farklıdır. ). Bu bağlamda inşaat projesi, birbirinden farklı bir dizi “yarı ürün”ün zincirleme birleşip “ürünü” oluşturması olarak da yorumlanabilir.
 5. Sanayide finans gücünüze göre hammade ve malzemeyi stoklayıp stoklardan sarf edebilirsiniz. İnşaat içinde gerekli tüm girdileri (demir, çimento, vs ) gibi stoklamak finans olarak mümkün olsa bile bunları şantiyede depolayacak yeriniz yok denecek kadar kısıtlıdır. Ayrıca bunların sanayide olduğu gibi stok kartlarıyla “ambar” sistemine bağlanması “astarı yüzünden pahalı” sistemler kurulmasını gerektirir. Örneğin, açık hava ambarından temelde, kolonlarda ve çatıda kullanılması planlanan, aynı anda iki vincin yüklediği nervürlü demirler nasıl tartılıp stok çıkışı hangi üretim kısmına işlenecektir?
 6. İnşaat işinde Mali İşler için en kritik olgu fiili maliyetin hesaplanması değildir. Çünkü bu işi mühendisler hakediş raporlarında her en ince ayrıntısına kadar yaparlar.
  Hayati konu, iş bitimine kadar maliyetin ne olacağıdır, yani “tamamlama maliyeti” dir. Teslimata kadar daha ne kadar hakediş yapılacağı, yani işi bitirmek için daha ne kadar malzemeye ve insan-saatine ihtiyaç olacağını bugünden hesaplamak en hayati konudur. Maliyet tahmini, siparişe üreten sanayi şirketleri için de geçerlidir, ancak sanayide “esneme” imkanları inşaata göre çok daha fazladır–yeniden üretmek, fasona vermek gibi. İnşaatta ise yeniden üretmenin verdiği zaman kaybı ve maliyet şirketi iflas bile ettirebilir–hatalı kolonların yıkılıp yeniden yapılması gibi.
 7. Teklifin verildiği zaman öngörülen maliyet, iş ilerlerken değişir çünkü bu işin doğasında vardır, aynen sanayide olduğu gibi “evdeki hesap çarşıya uymaz”. Bu nedenle mühendisler “tamamlama maliyeti” ni sürekli güncelleyerek, malzeme siparişlerini değiştirirler, yenilerler, işçi alır işçi çıkarırlar. Genelde mali işler bu olanları tedarikçi faturaları muhasebeleşirken fark eder. Mali işler, olayları kayıtlardan izlediği için, kendini güncelleyemez, sürekli geri kalır. Patronla “konuşan” güncel bilgilere sahip olan mühendislerdir.
 8. Şu göz ardı edilmemelidir: gerçek şantiyededir ve bu gerçek her gün değişir. Bu gerçeği ERP yakalayamaz, çünkü Primavera veya Microsoft Proje gibi çok güçlü imkan ve kabilitlerle donatılmış proje kontrol araçları, işin ilerleme kontrolu ve maliyet tahmini için ERP bir yana, muhasebeye bile ihtiyaç duymaz. (örneğin cari hesap, bordro vs gibi hizmetlerin projenin bitirilmesi için doğrudanbir katkısı yoktur, doğrudan katkıyı şantiyede işin fiziken ilerlemesi sağlar.
 9. İnşaat işlerinde ERP (ve muhasebenin) nin konumu, beğensek de beğenmesek de budur.
 10. Çözüm nedir? ERP inşaat işlerinde, sanayi şirketlerinde olduğu gibi, layık olduğu konuma nasıl kavuşabilir? Çözüm, ERP ile proje yönetim programlarının (Microsoft Project gibi)  “bütünleşmesidir”.Proje yönetim programı, ERP’nin “üretim modülü” gibi işlev görmelidir, çünkü ERP nin üretim modülü proje yönetim ve kontrol amaçlı tasarlanmamıştır. ERP ve proje yönetim programı birbirini tamamlamak zorundadır, çünkü üretim modülsüz ERP inşaat işlerine çözüm olamaz.
 1. Biz ReflexPro programı ile inşaat şirketlerinin her türlü bütçe ve planlama ihtiyaçlarını, proje yönetim programlarından veri aktararak, karşılayabilecek yetkinlikteyiz.Satış dahil olmak üzere öngörülen her türlü parametre değişikliğinin proje üzerindeki kar ve nakit akımı etkilerini, simülasyon senaryoları ile göstererek yönetime karar desteği sağlıyoruz.
Etiketler:
,