Öne Çıkan Yetkinlikler [Sanko]

Öne Çıkan Yetkinlikler [Sanko]

Ham pamuktan iplik,  iplikten dokuma üreterek yurt içinde ve dışında satan Sanko Tekstil’in  12 değişik yerdeki işletmesini kapsayan tam bütünleşik bir bütçe-planlama sistemini sıfırdan kurduk ve tek merkezde konsolide ettik.

Bütün işletmeleri  aynı MRP zincirine bağladık.  Bu şekilde her işletmenin diğer işletmelere vereceği yarı-ürün miktarını ve ay sonu stok miktar hedeflerine  göre o işletmenin diğer işletmelerden  tedarik edeceği  yarı-ürünlerin tedarik bütçesini yaptık. Her işletmeyi kendi içinde ve tüm işletmeler toplamını miktar hareketleri üzerinden bir bütün olarak eşzamanlı dengeledik.

Finansman seçeneklerini  formüle ettik. Satışlardaki olası  dalgalanmaların her işletmeyi bağımsız olarak tek başına ve sistemin bütününü nasıl etkilediği hesapladık.  Dalgalanmaların işletmeler arası nakit akımları ve sistemin bütünü üzerindeki toplam nakit giriş ve çıkışlarındaki sapmaları irdeledik.

Makine parkıyla ilgili yatırımların maliyet akımlarını, makina bazında hesaplayarak en ince ayrıntıya kadar uzanan,  verimlilik odaklı  fizibilite değerlendirmeleri yaptık.

Satışlardaki olası miktar artışlarının yol açabileceği olası kapasite darboğazlarını makine bazına indirgeyerek ortaya çıkardık.  Üst yönetime kısa ve uzun erimli  kapasitesi artışı planlama seçeneklerini sunduk.

Revize bütçeler için hedef saptama sorununu , «gruplanmış senaryo simülasyonları» marifetiyle, konsolide mali performans raporları ve aylık ve üçer aylık nakit akım raporları düzenleyerek çözümledik.

Özetle, yönetimin bakışını ve karar paradigmalarını  dinamik, bütünleşik, yeniden kurgulanmış  ve karar almaya dönük yepyeni bir  platforma  taşıyarak, yönetim kararlarında verimlilik ve etkinlik artışı sağladık.