Öne Çıkan Yetkinlikler [Çağla]

Öne Çıkan Yetkinlikler [Çağla]

Nakit içerikli  temel performans göstergeleri üzerinden günlük yönetim kararlarını  destekledik.  Programının hızlı açılım özelliği sayesinde proaktif kararları daha kolay aldık.

LOGO entegrasyonu ile,  muhasebeden anlık aktarılan gerçek verileri kullanarak  müşteri siparişlerini sıcağı sıcağına değerlendirdik.  Her sipariş için anında «kabul» veya «ret» kararı ürettik.  Siparişin kabul edilebilmesi için, değişmesi gereken parametreleri hesaplayarak  müşteriye gecikmeden kerşı teklif yaptık.

Siparişlerin yaratacağı  katma değerin nakit akımı yoluyla şirkete ne zaman para kazandıracağını  açıkladık.  Para kazanabilmenin farklı yollarını,  nakit akımı senaryo simülasyonları yardımıyla karar seçenekleri biçiminde yönetime sunduk.

Eş zamanlı çoklu senaryo simülasyonları yaparak sipariş miktarlarındaki dalgalanmaların şirkete olan nihai etkilerini  muntazam olarak raporladık.

Gerçek muhasebe verileri kullanılarak bütçe revizyonları otomatiğe bağladık.  Bu sayede yönetimin zaman kaybetmeksizin  bütçelenen hedeflere odaklanmasını ve hedefleri değerlendirmesini  sağladık.

Gerçek muhasebe verilerini kullanılarak “esnek bütçeleme” yöntemini  hayata geçirdik.  Orijinal ve esnek bütçe sapmaları üzerinden bütçe isabeti ve süreç iyileştirme kararlarını destekledik.

Hedeflenen gelir ve gider değerlerini direkt olarak bütçeye yerleştirmek yerine bu değerleri hesaplayacak parametrik formüller kurguladık.   Bu kurgu üzerinden seri simülasyonların verimliliğini arttırdık ve yönetime zaman kazandırdık.  sadece gerçekleşen veriler kullanılarak Verimlilik ve iyileştirme kararlarını sadece gerçekleşen verilerle destekledik..

Özetle,  Çağla Çikolata’yı  ReflexPro platformuna taşıyarak gerçek güncel verilerin kullanımı üzerinden bilgiye dayalı, doğru ve gecikmeden karar verme yetkinliğini arttırdık.