ÜRÜNLERİMİZ

Excel’i bırakıp modern bir bütçe sistemine geçişin ilk adımıdır. Dünya standartlarında bir bütçenin “olmazsa olmaz” larını içerir. Tek versiyon yerine “çoklu versiyonlar” ile geleceği tasarlamak isteyen yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılar.

Geleceği tasarlarken “şu özellik de olsaydı tam istediğimiz gibi olurdu” arayışı içinde olan yöneticiler içindir. Bütçenin yanı sıra kapasite kullanımı, fizibilite ve değerleme kararlarını, eş zamanlı senaryo simülasyonları ile destekler.

“En çok” yerine “en iyi” olan çözüme odaklanır. Karlılığı döviz ve finansal riskler ile dengeleyerek; stratejik yol haritası kararlarını optimize eder. Geleceği, ileri çözümlerle tasarlayan yöneticilerin karar destek sistemidir.

ÇÖZÜMLERİMİZ

DENGELEME ÇÖZÜMLERİMİZ

Bütçenin kaynak ihtiyacı nedir? Mevcut kaynaklarla şirket hedefleri tutturulabilir mi? Kapasite sınırının maliyeti nedir?

DEĞERLEME ÇÖZÜMLERİMİZ

Bugün verilen bir karar şirket değerini nasıl etkileyecektir? Katma değer yaratmayan siparişler kabul edilmeden önce nasıl bilinebilir?

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ÇÖZÜMLERİMİZ

Risk nasıl erken saptanır -TTK338- ? Şirket hangi riske ne kadar dayanabilir? Şirket devamlılığı belirsizlik altında nasıl sağlanır?

HAKKIMIZDA

Ülkemiz için Türkiye’de geliştirilen Refleks Pro; bütçe, plan ve değerleme çözümleriyle donatılmış, uluslararası standartlarda çalışan, milli  bir karar destek aracıdır.

 

ERP mantığına göre modellenen  senaryo simülasyonları ile geleceğin kaynak ihtiyacını  bugünden hesaplar ve stratejik yol haritası seçeneklerini oluşturur.

 

Geleceği bugünden tasarlamak vizyonu ile heyecanlanıyor, çağdaş teknoloji üzerinden müşterilerimize çözüm ararken değer yaratmaktan haz alıyoruz.

ReflexPro, geleceğin karar-destek sistemidir.

SON YAZILAR

BÜTÇE PLANLAMA VE KONSOLİDASYON UYGULAMASI TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ Bütçe Planlama ve Konsolidasyon ile ilgili talepler bu bölümde belirtilmektedir. ERP içerisindeki Bütçe Yönetimi veya Bütçe Kontrolü modüllerinin ötesinde, Bütçe Planlama için özel olarak geliştirilmiş ayrı bir uygulama talep edilmektedir. Kavramsal Tasarım Süreci Kurumumuzun bütçe planlama süreçlerinin......

Aylık nakit akımının olmadığı yerde EBITDA ya “Abdurrahman Çelebi” derler. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) veya Türkçesi VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kar ) esasına göre şirket değerlemesi yapanlar  büyük bir pişkinlikle ahkam kesiyor:  Sektörünüzde benzer şirketlerin değeri  EBITDA nızın  şu kadar......

ERP den sonra hayat var mı? Geleneksel muhasebe yazılımlarından canı yananlar yelkenleri suya indirip ERP trenine binmek üzere bilet kuyruğunda yerlerini alıyor. Trene binmeye ikna olanların aklında  ERP satıcılarının ağızlarından bal akan sunum konuşmaları ve ekrana yansıyan albenili grafik ve şekillerin izdüşümleri hala canlı. ERP......